پایگاه ترجمان و تبادل دانش پایگاه ترجمان و تبادل دانش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
ورود به صفحه اصلی دانشگاه
جستجو
تعداد كل پيامهاي پژوهش: ۲۵۸  

نوشتن نظر - * مقايسه تاثير تادالافيل (تاداگدا) بصورت روزانه و يا قبل از تماس در بيماران مبتلا به ناتواني جنسي مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني در سال 88-1387

 
 
نــام
ایمیل
امتیاز