پایگاه ترجمان و تبادل دانش پایگاه ترجمان و تبادل دانش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
ورود به صفحه اصلی دانشگاه
جستجو
تعداد كل پيامهاي پژوهش: ۲۵۸  

نوشتن نظر - ترجمه پرسشنامه درد مک گيل به زبان فارسي و بررسي پايايي و روايي آن

 
 
نــام
ایمیل
امتیاز