پایگاه ترجمان و تبادل دانش پایگاه ترجمان و تبادل دانش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
ورود به صفحه اصلی دانشگاه
جستجو
تعداد كل پيامهاي پژوهش: ۲۵۸  

/ نتایج پژوهش ها / تغذیه و رژیم شناسی

#
کد پژوهش
مجری
عنوان پژوهش/طرح
 
v
  ۲۷۷۲ جزايري، ابوالقاسمبررسي تأثير مصرف مکمل اسيد چرب امگا-3 بر روي ميزان بيش فعالي و استرس اکسيداتيوي و واسطه هاي التهابي سرم خون کودکان بيش فعالي
  ۴۸۲۶ اقتصادي، شهريار بررسي تاثير مصرف روغن کرمانشاهي بر فاکتور ليپيدي و آتريماتيک کبدي سرم خون در مردان سالم
  ۴۸۲۸ وفا، محمد رضا بررسي تأثير مصرف سيب بر پروفايل ليپيدي و شاخص هاي استرس اکسيداتيو در مردان مبتلا به هيپرليپيدمي
  ۱۲۴۱ حسين زاده عطار، محمد جواد بررسي اثرات عصاره ي چاي سبز و ارتباط پلي مورفيسمهاي شايع پروموتر ژن ويسفاتين بر سطح سرمي ويسفاتين ومقاومت به انسولين در افراد مبتلا به ديابت نوع 2
Page 1 of 1 (4 items)
Prev< Prev
[1]
Next >Next