پایگاه ترجمان و تبادل دانش پایگاه ترجمان و تبادل دانش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
ورود به صفحه اصلی دانشگاه
جستجو
تعداد كل پيامهاي پژوهش: ۲۵۸  

/ نتایج پژوهش ها / پزشکی

#
کد پژوهش
مجری
عنوان پژوهش/طرح
 
v
  ۴۶۷۲ مهدوي مزده، ميترا بررسي اثر بخشي پوست آلوگرافت partial thickness مرکز تحقيقات و بانک فراورده هاي پيوندي ايران جهت پانسمان موقت زخمهاي سوختگي
  ۲۱۶۶ نيري، فاطمهبررسي مقايسه اي ارتباط علائم نوزادي با اعتياد مادر و وزن دهي علائم NAS در نوزادان متولد شده از مادران معتاد(مطالعه دو مرحله اي:مقطعي –توصيفي وکوهورت تاريخي) .
  ۴۸۶۶ بهمني کشکولي، محسن مقايسه بين نتايج آزمون شيرمر I با چشم باز و چشم بسته و مدت زمان يک دقيقه با 5 دقيقه
  ۱۲۸۹ فيروز، عليرضابررسي اثر پانسمان در درمان لشمانيوز پوستي ناشي از لشمانيا ماژور: كارآزمايي باليني تصادفي و يك سويه كور
  ۲۳۰۳ حتمي، زينتتعيين نقش HDL-C پايين و سن زير 55 سال در پيشگويي پي آمدهاي داخل بيمارستاني در بيماران بستري مبتلا به اولين حمله ACS تحت درمان با استاتين ها
  ۴۷۷۵ خورگامي، ژامكبررسي تاثير تجويز بوپيواکائين با کاتتر در زخم جراحي بر درد بعد از لاپاراتومي در بيماران بيمارستان دکتر علي شريعتي در سال 7-1386
  ۳۵۹۰ داوري تنها، فاطمهمقايسة کارآيي ميزوپروستول زيرزباني و واژينال در ختم حاملگي هاي سه ماهه دوم از سال 1388 تا 1390
  ۴۸۲۵ وكيلي، مسعودبررسي سطح سرمي ويتامين ب 12، فولات و هموسيستئين در سالمندان سالم تهراني
  ۴۸۳۶ هومن، نكيسامقايسه ارزش سيستم PRISM و هايپراوريسمي در پيش بيني مورتاليتي در کودکان بستري در ICU بيمارستان حضرت علي اصغر(ع)
  ۴۸۳۷ نجم آبادي، شهاندختبررسي مصرف انواع مکمل هاي تغذيه اي در بزرگسالان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني مناطق مختلف غرب تهران
  ۴۸۴۳ منوري، سيد حميد رضابررسي وضعيت سرولوژيك ويروس سرخجه در نمونه هاي خون بند ناف نوزادان تازه متولد شده در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران
  ۴۸۴۴ منوري، سيد حميد رضامقايسه دو روش HI وELISA در بررسي سطح ايمني افراد واکسينه بر عليه ويروس سرخک در شهر تهران
  ۴۸۴۸ عطارچي، مير سعيدبررسي مقايسه‌اي اختلال ديد رنگي كارگران حلال كار با كارگران غير حلال كار
  ۴۸۵۰ بهمني کشکولي، محسن بررسي نتايج نهايي اصلاح انوفتالموس و هيپوفتالموس پس از کارگذاري ايمپلنتهاي اربيت به روش تنظيم اندازه ايمپلنتهاي حين عمل
  ۴۸۲۹ غرابي، بنفشهمقايسه اثربخشي درمان فراشناختي (MCT)، فلووکسامين و ترکيب فلووکسامين با درمان فراشناختي در درمان اختلال وسواسي- جبري (OCD)
  ۴۸۳۰ انصاري، شهلابررسي آلوايميونيزاسيون در بيماران تالاسمي وابسته به تزريق خون مراجعه كننده به بيمارستان حضرت علي اصغر تهران در سال 4-1383
  ۴۸۳۲ كديور، مريمتفسير نتايج ايمنوهيستوشيمي بيانHER2/neuدر سرطان مهاجم پستان: بررسي توافق بين مشاهده كنندگان و در دو بار مشاهده توسط يك نفر
  ۴۸۳۴ نوربخش، ثميلهارزيابي مقايسه اي 2 روش غربالگري Quantiferon و تست پوستي آلودگي با سل در افراد خانواده فرد مبتلا به سل فعال
  ۴۸۲۲ صالحي، سيد حميدبررسي ارتباط كسر قلياي پلاسماي خون با پيش آگهي در بيماران سوختگي بستري در بيمارستان شهيد مطهري در سال 87
  ۳۶۶۴ خمسه، محمد ابراهيم* تعيين دقت علائم باليني پلي نوروپاتي قرينه انتهايي نسبت به نشانه هاي معاينه فيزيکي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
Page 1 of 5 (96 items)
Prev< Prev
[1]
2
3
4
5
Next >Next