پایگاه ترجمان و تبادل دانش پایگاه ترجمان و تبادل دانش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
ورود به صفحه اصلی دانشگاه
جستجو
تعداد كل پيامهاي پژوهش: ۲۵۸  

/ نتایج پژوهش ها / بهداشت

#
کد پژوهش
مجری
عنوان پژوهش/طرح
 
v
  ۴۵۸۸ مجدزاده، سیدرضاارزيابي وضعيت سکونتگاههاي غير رسمي شهر کرمانشاه در رابطه با سوء مصرف مواد و رفتارهاي پرخطر و تدوين برنامه مداخله مشاركتي
  ۹۱۲ كاكويي، حسينارزيابي تماس حرفه اي با گردوغبار کل و سيليس کريستا لي در عمليات احداث تونل متروي تهران
  ۱۸۲۵ اردلان، عليطراحي و آزمون ابزار ارزيابي ايمني بيمارستانها در بلايا
  ۳۲۰۷ حسيني، سيد مصطفي* منحني هاي استاندارد کلسترول براي بزرگسالان 25 تا 64 ساله ايراني
  ۳۴۶۷ نجات، سحرنازبررسي منابع اطلاعاتي مورد استفاده براي كسب دانش توسط پزشكان عمومي شهر تهران
  ۴۵۰۰ فرشاد، علي اصغر*بررسي شاخصهاي زيرساخت فيزيکي با تاکيد بر بهداشت محيط ،ايمني و محيط زيست (HSE) در کارگاههاي ساختماني در منطفه 12
  ۴۸۳۹ غلامي ، ميترابررسي كارآيي فرايند الكتروشيميايي جهت حذف ماده رنگزاي راكتيو از محيط آبي
  ۴۸۴۶ عبادي فرد آذر، فربدبررسي تاثير مداخله آموزشي از طريق مدل بزنف بر اتخاذ رفتارهاي پيشگيري كننده در زمينه سلامت روان در نوجوانان دختر مدارس راهنمايي دولتي منطقه 6 تهران
  ۴۸۴۷ عبادي فرد آذر، فربدبررسي تاثير آموزش از طريق مدل اعتقاد بهداشتي بر ادراكات دانش آموزان دختر سال چهارم دبستان هاي شهرستان نوشهر درباره صرف صبحانه و ميان وعده غذايي در سال تحصيلي 87-86
  ۴۸۳۳ غلامي ، ميتراارزيابي عملكرد تصفيه خانه هاي فاضلاب بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه
  ۴۸۱۷ يونسيان، مسعود*‌ بررسي كيفيت ميكروبي سبزيجات و جوانه هاي بسته بندي شده آماده مصرف در فروشگاههاي مواد غذايي تهران 1391
  ۳۶۲۴ دهداري، طاهره* بررسي تاثير آموزش بهداشت بر مبناي الگوي اعتقاد بهداشتي در ارتقاء رفتارهاي شغلي پيشگيري کننده از ايدز در رفتگران منطقه 9 شهرداري تهران در سال 1390.
  ۳۶۵۴ شجاعي زاده، داودمقايسه کيفيت خدمات بهداشتي و درماني ارائه شده در پايگاههاي بهداشتي مشارکتي و پايگاههاي بهداشتي دولتي شهرستان ري از ديدگاه مراجعه کنندگان به اين مراکز با استفا
  ۴۱۳۱ دهداري، طاهره* بررسي تاثير آموزش بهداشت بر مبناي الگوي مراحل تغيير در رعايت پوسچر صحيح جهت پيشگيري از کمردرد مزمن در بين پرستاران اتاق عمل بيمارستانهاي شهر همدان در سال 1390
  ۴۸۱۳ باکند، شهنازبررسي مقايسه اي ميزان استرس شغلي نگهبانان ثابت وشيفتي شهرداري هاي مناطق 18و 20
  ۳۵۴۰ فرزيانپور، فرشتهبررسي خودباوري مديران در بخش هاي باليني بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران
  ۳۵۲۶ ناصري، سيمينبررسي کارايي شکل هاي غني شده نانو ذرات TiO2 با فلزات Zn و Ag در فرايندهاي UV/Zn-doped TiO2 و UV/Ag-doped TiO2 در حذف آلاينده هاي نيترات و مالاتيون از آب
  ۳۲۰۸ مجلسي، فرشتهبررسي تاثير ميزان حمايت اجتماعي درک شده وديگرعوامل موثر بر آن بر شاخصHbA1C در بيماران ديابتي مراجعه کننده به بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي تهران سال 1389
  ۳۴۱۲ حسيني، سيد مصطفي* بررسي روند تغييرات سطح کلسترول خون در ايران بين سالهاي 86-1370
  ۳۱۶۱ رضائي كلانتري، روشنكحذف نيترات از اب با استفاده از زئوليت اصلاح شده با نانو ذرات آهن صفر
Page 1 of 3 (54 items)
Prev< Prev
[1]
2
3
Next >Next