پایگاه ترجمان و تبادل دانش پایگاه ترجمان و تبادل دانش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
ورود به صفحه اصلی دانشگاه
جستجو
تعداد كل پيامهاي پژوهش: ۲۵۸  

/ نتایج پژوهش ها / مدیریت

#
کد پژوهش
مجری
عنوان پژوهش/طرح
 
v
  ۳۶۷۰ صيفوري، نسرينبررسي مقايسه اي کاربرد استعاره دستوري در مقالات پزشکي مجلات انگليسي/آمريكايي و مجلات پزشکي ايراني به زبان انگليسي
  ۴۵۰۴ احمدي، مريم* بررسي عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط کارکنان بخش مدارك پزشكي بيمارستان‌هاي منتخب بر اساس مدل پذيرش فناوري: 1390
Page 1 of 1 (2 items)
Prev< Prev
[1]
Next >Next