پایگاه ترجمان و تبادل دانش پایگاه ترجمان و تبادل دانش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
ورود به صفحه اصلی دانشگاه
جستجو
تعداد كل پيامهاي پژوهش: ۲۵۸  

/ نتایج پژوهش ها / دندانپزشکی

#
کد پژوهش
مجری
عنوان پژوهش/طرح
 
v
  ۲۰۶۱ منصوريان، آرشبررسي مقايسه اثر درماني دهانشويه گياه آلوئه ورا و تريامسينولون استونايد0/1% بروي ليکن پلان دهاني
  ۱۹۷ سوداگر، احمدپياده سازي يك نرم افزار جهت آناليز لبخند
  ۳۱۴۱ ركن، امير رضابررسي مقايسه اي تکنيک Lateral window و تکنيک Osteotome در اگمنتاسيون سينوس
  ۳۲۲۸ يعقوبي، سيامك* بررسي ميزان نفوذ باكتري ها به درون غشاءهاي باردار شده با آنتي بيوتيك در درمان هاي نوزايشي هدايت شونده
  ۲۹۹۵ موسوي، مهوش: بررسي تاثير دارويANGIPARS ( semelil) بر استرس اکسيداتيو لثه در پريودونتيت experimental در rat.
  ۲۷۷۳ منصوريان، آرش* بررسي تاثير ژل موضعي گياه Cucuma longa بر موکوزيت ناشي از راديوتراپي در بيماران داراي سرطان سر و گردن
  ۲۲۶۵ نجفي، شمس الملوك* بررسي مقايسه اثر تريامسينولون استونايد موضعي به تنهايي با ترکيب اسيد رتينوئيک و تريامسيونولون استونايد موضعي بر ليکن پلان دهاني اروزيووآ
  ۲۸۴۷ زراتي، سيميندخت*‌ بررسي توزيع تنش در دندان پايه Isolated ( پرمولر دوم فک پايين) در دو طرح رايج پروتز پارسيل به روش اجزاء محدود
  ۲۹۲۳ شفيعي، فرهاد: بررسي اثر نانوفلوئوروهيدروکسي آپاتايت بر ميناي آسيب ديده و فرايند رمينراليزاسيون مينا
  ۱۹۴۵ نيكزاد، سكينه: بررسي اثر راهنماي يادگيري (Study Guide) بر فرايند آموزشي پري کلينيک پروتز ثابت دانشجويان دندانپزشکي
  ۱۶۳۲ بيات، محمدمقايسه دو روش درمان آبسه هاي ادونتوژنيک فضاهاي جونده مجاور گردن:درناژ به روش جراحي و درناژ به وسيله کاتتر زير ديد اولتراسونوگرافي
  ۱۵۷۳ پاكدامن، افسانهارزيابي برنامه ارتقاء سلامت دهان و دندان جهت كودكان تحت پوشش شيرخوارگاه آمنه
  ۱۲۸۶ منصوريان، آرش* بررسي شيوع ضايعات مختلف دهاني در بيماران مبتلا به ايدز و+ hivمراجعه کننده به بيمارستان امام خميني تهران
  ۱۱۷۸ خامي، محمد رضابررسي سير تغييرات در دانش، نگرش و عملکرد Self-reported دانشجويان سال آخر دندانپزشکي در مورد دندانپزشکي پيشگيري در ايران
  ۹۲۲ نيكزاد، سكينهعنوان طرح: بررسي ثبات رنگ دو كامپوزيت لابراتوري odora و گراديا با پرسلن فلدسپاتيك ceramco II
Page 1 of 1 (15 items)
Prev< Prev
[1]
Next >Next