پایگاه ترجمان و تبادل دانش پایگاه ترجمان و تبادل دانش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
ورود به صفحه اصلی دانشگاه
جستجو
تعداد كل پيامهاي پژوهش: ۲۵۸  

/ نتایج پژوهش ها / طب سنتی

#
کد پژوهش
مجری
عنوان پژوهش/طرح
 
v
  ۴۹۶۳ هاشم دباغیان، فتانهبررسي فراواني استفاده از درمانهاي گياهي در خانم هاي باردار
  ۴۹۶۴ هاشم دباغیان، فتانهگياهان ضد ديابت در طب سنتي ايران
  ۵۷۳۹ شجاعي، آسيهمرور سيستماتيك مطالعات انساني انجام شده بر گياهان كاهنده قند خون
Page 1 of 1 (3 items)
Prev< Prev
[1]
Next >Next