پایگاه ترجمان و تبادل دانش پایگاه ترجمان و تبادل دانش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
ورود به صفحه اصلی دانشگاه
جستجو
تعداد كل پيامهاي پژوهش: ۲۵۸  

سلامت عمومي

   

1-  ارزيابي وضعيت سکونتگاههاي غير رسمي شهر کرمانشاه در رابطه با سوء مصرف مواد و رفتارهاي پرخطرو تدوين برنامه مداخله مشاركتي / سيدرضا مجدزاده

2-  بررسي منابع اطلاعاتي مورد استفاده براي كسب دانش توسط پزشكان عمومي شهر تهران/ سحرناز نجات

3-  طراحي و آزمون ابزار ارزيابي ايمني بيمارستانها در بلايا / علي اردلان

4- بررسي عوامل خطر مرتبط با سرطان پستان در زنان منطقه مديترانه شرقي / مرضيه مولوي نجومي

5-بررسي هزينه-مطلوبيت و هزينه-فايده واکسيناسيون عليه همافيلوس آنلوانزاي تيپ ب در کودکان زير 5 سال در ايران براي سال مرجع 1388 / مازيار مرادي لاكه