پایگاه ترجمان و تبادل دانش پایگاه ترجمان و تبادل دانش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
ورود به صفحه اصلی دانشگاه
جستجو
تعداد كل پيامهاي پژوهش: ۲۵۸  

راهنمای استفاده از سامانه

.

كاربر گرامي
جهت استفاده از نتايج پژوهشهاي كاربردي:
1- منوي نتايج پژوهشها را از سمت راست انتخاب نماييد.


1.JPG

 

2- عنوان پژوهشها و نام مجريان طرح براي شما به نمايش درخواهد آمد.

2.JPG
3- با كليك بر روي هر عنوان پيام ترجمان دانش براي شما نمايش داده مي شود.


تعداد كل پيامهاي پژوهش در بالاي صفحه نمايش داده مي شود.
شما تنها به پيامهايي دسترسي داريد كه در حيطه دسترسي شما تعريف شده است.