پایگاه ترجمان و تبادل دانش پایگاه ترجمان و تبادل دانش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
ورود به صفحه اصلی دانشگاه
جستجو
تعداد كل پيامهاي پژوهش: ۲۵۸  

پيامهاي نمونه

علوم پايه

علوم باليني

علوم توانبخشي
تاثير تمرينات ثبات دهنده در بيماران کمردرد مزمن غير اختصاصي با علائمي از ناپايداري سگمنتال مهره هاي کمري (محمد اكبري)

پيراپزشكي
ارزيابي تعادل اكسيدان – آنتي اكسيدان در بيماران مبتلا به عارضه شريان كرونر (فريبا نباتچيان)

دندانپزشكي
ارزيابي برنامه ارتقاء سلامت دهان و دندان جهت كودكان تحت پوشش شيرخوارگاه آمنه (افسانه پاكدامن)

سلامت عمومي
ارزيابي وضعيت سکونتگاههاي غير رسمي شهر کرمانشاه در رابطه با سوء مصرف مواد و رفتارهاي پرخطرو تدوين برنامه مداخله مشاركتي / سيدرضا مجدزاده
بررسي منابع اطلاعاتي مورد استفاده براي كسب دانش توسط پزشكان عمومي شهر تهران/ سحرناز نجات
طراحي و آزمون ابزار ارزيابي ايمني بيمارستانها در بلايا / علي اردلان
بررسي عوامل خطر مرتبط با سرطان پستان در زنان منطقه مديترانه شرقي / مرضيه مولوي نجومي
بررسي هزينه-مطلوبيت و هزينه-فايده واکسيناسيون عليه همافيلوس آنلوانزاي تيپ ب در کودکان زير 5 سال در ايران براي سال مرجع 1388 / مازيار مرادي لاكه