پایگاه ترجمان و تبادل دانش پایگاه ترجمان و تبادل دانش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
ورود به صفحه اصلی دانشگاه
جستجو
تعداد كل پيامهاي پژوهش: ۲۵۸  
بازگشت چاپ صفحه    PDF
بررسي مقايسه اي تاثير پيگيري از طريق سرويس پيام کوتاه(SMS)با پيگيري تلفني بر وضعيت کنترل قند خون بيماران ديابتي نوع دو

نام مجری/محقق: ميترا ذوالفقاري
zolfaghm@tums.ac.ir
تاریخ اتمام پژوهش: سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷
همکاران: ميترا ذوالفقاري, سيده عظمت موسوي فر, شادان پدرام, دکتر اسدالله رجب, دکتر حميد حقاني  
مرکز/دانشکده حمایت کننده: د-پرستاري و مامائي
نوع مخاطب:
بیماران و مردم 
(بیماران دیابتی نوع دو)

پيام پژوهش
1-اهميت موضوع:
کنترل دیابت شامل پنج جزء کنترل تغذیه، ورزش، اندازه گیری قند خون، درمان دارویی و آموزش به بیمار می باشد. اما آموزش به تنهایی تبعیت از رژیم درمانی را تضمین نمی کند و پیگیریهای مکرر توسط گروه مراقبت ضروریست. هدف این مطالعه بررسی تاثیر دو روش پیگیری (تلفن و موبایل) بر میزان تبعیت از رژیم درمانی در مبتلایان به دیابت نوع 2 بود.
2-توضيح مهمترين يافته هاي طرح به زبان غير تخصصي:
در این پژوهش نیمه تجربی 77 نفر از بیماران دیابتی نوع 2 بودکه به دوگروه پیگیری تلفنی و پیگیری از طریق موبایل تقسیم شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل برگه ثبت اطلاعات، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C) و پرسشنامه تبعیت از رژیم درمانی بود. جمع آوری اطلاعات در سه نوبت (شروع مطالعه، بعد از سه ماه و بعد از شش ماه) انجام شد. پیگیری تلفنی در ماه اول هر هفته دو بار و در طی ماه دوم و سوم هفته ای یک بار با واحدهای مورد پژوهش برقرار گردید. بیماران در گروه موبایل حدود 6 پیام در هفته دریافت نمودند. نتایج نشان داد که پیگیری تلفنی و پیگیری از طریق سرویس پیام کوتاه، هر دو به یک اندازه، منجر به بهبود مقادیر هموگلوبین گلیکوزیله و ارتقاء تبعیت از رژیم درمانی در بیماران دیابتی نوع 2 می‌گردد.
3-پيشنهاد براي كاربرد نتايج:
استفاده از سرویس پیام کوتاه به عنوان رسانه ای مکمل و در دسترس برای پیگیری وضعیت بیماران دیابتی نوع 2.برای اطلاع از آخرین تغییرات/بروز رسانی مطلب، ایمیل خود را وارد نموده و کلید تایید را کلیک کنید  
پست الکترونیکی:


نظرات

 
نظر شما راجع به این مطلب چیست؟


تعداد نمایش : 2326
کلمات کلیدی : سرويس پيام کوتاه -پيگيري تلفني -کنترل قند خون- بيماران ديابتي نوع دو