پایگاه ترجمان و تبادل دانش پایگاه ترجمان و تبادل دانش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
ورود به صفحه اصلی دانشگاه
جستجو
تعداد كل پيامهاي پژوهش: ۲۵۸  
بازگشت چاپ صفحه    PDF
ارزيابي تعادل اكسيدان – آنتي اكسيدان در بيماران مبتلا به عارضه شريان كرونر

نام مجری/محقق: فريبا نباتچيان
fnabatchian@yahoo.com
تاریخ اتمام پژوهش: شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷
همکاران: فريبا نباتچيان, ناهيد عين اللهي, نسرين دشتي, عبدالفتاح صراف نژاد, رويا شريفيان, دكتر علي كاظمي خالدي, دكتر داريوش حميدي علمداري  
مرکز/دانشکده حمایت کننده: د-پيراپزشكي
نوع مخاطب:
بیماران و مردم 
(کارشناسان-کارشناسان ارشد-دانشجویان دکترا-پیراپزشکان)

پيام پژوهش
1-اهميت موضوع:
توازن بين توليد گونه‌هاي اكسيژن واكنشگر و فعاليت آنتي‌اكسيداني در ايجاد بيماريهاي مربوط به استرس اكسيداتيو داراي اهميت هستند. در اين مطالعه، توازن پرواكسيدان – آنتي اكسيدان و همبستگي آن با ميزان چربيها و اسيد اوريك موجود در سرم بررسي گرديد. هدف اين تحقيق بررسي توازن پرواكسيدان – آنتي اكسيدان بعنوان يك عامل پيش تشخيصي در بيماران مبتلا به بيماري شريان كرونر بود.
2-توضيح مهمترين يافته هاي طرح به زبان غير تخصصي:
در این مطالعه 72 بیمار و 68 فرد سالم انتخاب شدند و ميزان توازن پرواكسيدان – آنتي اكسيدان (PAB)با بكارگيري محلولهاي استاندارد با روش ELISA تعیین و اندازه گيري تري گليسريد، كلسترول تام، کلسترول HDL / LDL و اسيد اوريك به روش آنزيمي انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده، مقادير توازن PAB و همچنین میانگین مقادیر اسید اوریک، در دو گروه بیماران و افراد سالم تفاوت معنی داری نشان نداد. اما هبستگی معنی داری بین مقادیر اسید اوریک، تری گلیسرید، کلسترول HDL / LDL وPAB در بیماران و افراد سالم وجود داشت. اين مطالعه نشان داد استرس اكسيداتيو می تواند عامل پيش تشخيصي مهمي در روند بيماري شريان كرونر باشد.
3-پيشنهاد براي كاربرد نتايج:
بررسي وضعيت نسبت پرواكسيدانها - آنتي اكسيدانها (PAB) و تعادل ميان آنها مي‌تواند به درمان بيمار مبتلا به عارضه شریان کرونر و پيگيري درمان با مكمل‌هاي آنتي اكسيداني كمك شايان توجهي نمايد. همچنین ارزیابی PAB در كنار فاكتورهاي خطر ديگر مي تواند درپیش بيني ريسك حوادث قلبي عروقي مفيد باشد.برای اطلاع از آخرین تغییرات/بروز رسانی مطلب، ایمیل خود را وارد نموده و کلید تایید را کلیک کنید  
پست الکترونیکی:


نظرات

 
نظر شما راجع به این مطلب چیست؟


تعداد نمایش : 1927
کلمات کلیدی : اكسيدان - انتي اكسيدان ٬, عارضه شريان كرونر