پایگاه ترجمان و تبادل دانش پایگاه ترجمان و تبادل دانش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
ورود به صفحه اصلی دانشگاه
جستجو
تعداد كل پيامهاي پژوهش: ۲۵۸  
بازگشت چاپ صفحه    PDF
* ارزيابي پوسچرهاي شاغلين ستادي شرکت شهر سالم وابسته به شهرداري تهران به روش RULA و ارائه راه حل¬هاي کنترلي

نام مجری/محقق: رسول ياراحمدي
r-yarahmadi@tums.ac.ir
تاریخ اتمام پژوهش: دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۹
همکاران: رسول يآر آحمدي, ابراهيم حاجي قاسمي  
مرکز/دانشکده حمایت کننده: م ت. بهداشت كار ( پرديس همت )
نوع مخاطب:
بیماران و مردم 
(‌جامعه شاغل در بخش هاي اداري و صنعتي )

پيام پژوهش
1- اهمیت موضوع :
عوارض اسکلتی- عضلانی از عوارض شایع ناشی از کار در محیط های صنعتی محسوب می شوند. خطر مواجهه شغلی با عوامل آسیب رسان به سیستم اسکلتی- عضلانی به روش های متعدد ارزیابی می گردد. رولا (RULA) روش پیشرفته ارزیابی سریع اندامهای فوقانی بدن شاغلین می باشد که دارای سه مرحله است:
1- ثبت وضعیت انجام کار
2- سیستم امتیازدهی
3- مشخص کردن سطوح اقدامات.
هدف این مطالعه ارزیابی پوسچرهای شاغلین ستادی شرکت شهر سالم وابسته به شهرداری تهران به روش رولا و ارائه راه حل های کنترلی بود.

2- خلاصه روش کار و مهمترین یافته‌های طرح به زبان غیر تخصصی:
این مطالعه بر روی 50 مرد و 42 زن شاغل که با توجه به وظایف به 3 گروه شغلی تقسیم شده بودند انجام گرفت.  ارزیابی پوسچر این افراد با استفاده از روش رولا و پرسشنامه خوداظهاری راجع به درد، بی¬حسی و ناراحتی هریک از نواحی مچ، ساعد، بازو، گردن، تنه و پا انجام گردید. نتایج نشان داد میزان شیوع درد، ناراحتی و بی¬حسی بازو، مچ، گردن و کمر با جنسیت ارتباط معنی¬داری داشت و در زنان بیشتر از مردان بود.  همچنین میزان شیوع درد، ناراحتی و بی حسی در نواحی گردن با شغل ارتباط معنی¬داری داشت. نتایج به دست آمده از ارزیابی سه گروه شغلی نیز نشان داد که 42% از شاغلین خدماتی یا فنی و 4% شاغلین کار با رایانه در سطح اقدامات چهارم قرار دارند که لازم است تغییرات و مداخلات ارگونومیکی برای آنها به فوریت انجام گیرد. همچنین 40% از شاغلین کار با رایانه، 31% از شاغلین خدمات یا فنی و 19% افراد اداری در سطح سوم اقدامات قرار دارند که ایجاد تغییرات و مداخلات ارگونومیکی برای آنها ضروری است.

3- پیشنهاد برای کاربرد نتایج:

الف:‌کنترل و پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی در مشاغل اداری، خدماتی و فنی با استفاده از:
  • روشهای مدیریتی شامل آموزش کارکنان، چرخش شغل و تطبیق کارکنان با کار
  • توصیه های مهندسی  شامل طراحی مجدد ابزار، ایستگاه های کار و مشاغل
ب: رعایت موارد زیر هنگام کار در مشاغل اداری، کار با رایانه، خدماتی و فنی
  • تغییر وضعیت نشسته به ایستاده و بالعکس
  • جلوگیری از حرکات تکراری
  • انجام حرکات ورزشی به طور منظمبرای اطلاع از آخرین تغییرات/بروز رسانی مطلب، ایمیل خود را وارد نموده و کلید تایید را کلیک کنید  
پست الکترونیکی:


نظرات

 
نظر شما راجع به این مطلب چیست؟


تعداد نمایش : 1700
کلمات کلیدی : اختلالات اسكلتي عضلاني - روش رولا - شهرداري تهران- ارزيابي پوسچر