پایگاه ترجمان و تبادل دانش پایگاه ترجمان و تبادل دانش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
ورود به صفحه اصلی دانشگاه
جستجو
تعداد كل پيامهاي پژوهش: ۲۵۸  
بازگشت چاپ صفحه    PDF
مقايسه تاثير پانسمان خشک ومرطوب بر بهبودي زخم سوختگي

نام مجری/محقق: مهناز سيدالشهدايي
mseyedoshohadaei@tums.ac.ir
تاریخ اتمام پژوهش: پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۷
همکاران: .  
مرکز/دانشکده حمایت کننده: پرستاري و مامايي تهران
نوع مخاطب:
بیماران و مردم 
(بیماران با سوختگی درجه 2)

پيام پژوهش
1- اهميت موضوع:
سوختگي از  شایعترین صدمات  بوده و انتخاب پانسمان مناسب با حفظ و كنترل رطوبت زخم، محيط مناسبي را براي درمان مرطوب زخم فراهم می آورد و منجر به کاهش شيوع بيماري و مرگ و مير قربانيان  می شود . هدف اين مطالعه تعيين تاثير دو روش پانسمان خشك و مرطوب بر بهبود زخمهاي سوختگي بود .

2- توضیح مهمترین یافته‌های نتایج طرح به زبان غیر تخصصی:
اين پژوهش نيمه تجربي بر روی   60 بيمار بستري در مركز سوختگي شهيد مطهري با سوختگي درجه2 و سطح سوختگي حدود 10 % در هر دو دست يا هر دو پا انجام شد. ابزار جمع آوري داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك و چك ليست مشاهدات بود. قسمتی از ناحيه سوخته با استفاده از روش پانسمان خشك و قسمت ديگر با روش مرطوب N-A ultra   پانسمان شد. ميزان و مدت بهبودي در روزهاي سوم، هفتم، سيزدهم  و بيست ويكم مشاهده و ثبت گردید. نتایج نشان داد كه ميانگين مدت بهبودي در روش مرطوب 11 روز و در روش خشك 14 روز بود که از نظر آماری معنادار است .

3-
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
استفاده از پانسمان مرطوب برای تسریع درمان  سوختگی درجه 2برای اطلاع از آخرین تغییرات/بروز رسانی مطلب، ایمیل خود را وارد نموده و کلید تایید را کلیک کنید  
پست الکترونیکی:


نظرات

 
نظر شما راجع به این مطلب چیست؟


تعداد نمایش : 3046
کلمات کلیدی : پانسمان, خشک, مرطوب