پایگاه ترجمان و تبادل دانش پایگاه ترجمان و تبادل دانش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
ورود به صفحه اصلی دانشگاه
جستجو
تعداد كل پيامهاي پژوهش: ۲۵۸  
بازگشت چاپ صفحه    PDF
* بررسي مقايسه اي غلظت پلاسمايي CRPو تاثير برخي عوامل تغذيه اي (فيبرو کربوهيدرات) بر غلظت آن در بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه کننده به انستيتو غدد داخلي و متابوليسم و افراد سالم

نام مجری/محقق: شهريار اقتصادي
sh-eghtesadi@tums.ac.ir
تاریخ اتمام پژوهش: پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۷
همکاران: .  
مرکز/دانشکده حمایت کننده: بهداشت
نوع مخاطب:
بیماران و مردم 
(بیماران دیابتی)

پيام پژوهش
1- اهمیت موضوع:
دیابت بیماری متابولیک شایع و عامل مهمی در ایجاد بیماریهای قلبی- عروقی می باشد. پدیده های التهابی می توانند در پاتوژنز هر دو بیماری نقش مهمی را ایفا نمایند و C-Reactive protein (CRP) شاخصی از التهاب سیستمیک می باشد. اجرای رژیم غذایی بویژه دریافت فیبر و کربوهیدرات در  بروز التهاب در بیماران دیابتی نوع2 حائز اهمیت است. هدف این مطالعه بررسی مقایسه ای غلظت پلاسمایی  CRPو تاثیر برخی عوامل تغذیه ای (فیبرو کربوهیدرات) بر غلظت آن در بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به انستیتو غدد داخلی و متابولیسم و افراد سالم بود.

2- توضیح مهمترین یافته‌های نتایج طرح به زبان غیر تخصصی:
این مطالعه مقطعی برروی 40 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 و40 فرد سالم انجام گرفت. میزانhs-CRP ، قند ناشتا، انسولین، اینترلوکین-6، کلسترول تام، تری گلیسرید، HDL وLDL HbAIc, در دوگروه تعیین شد. متغیرهای فردی، مدت و تاریخچه فامیلی ابتلا به دیابت، از طریق پرسشنامه اطلاعات فردی و میزان دریافت فیبر و کربوهیدرات با استفاده از یادآمد غذایی 24 ساعت 2روزه و پرسشنامه بسامد خوراک در دو گروه فوق تعیین و مقایسه گردید. نتایج نشان داد  میزان hs-CRP در افراد دیابتی به طور معنا داری بالاتر بوده و بین سطح سرمیhs-CRP با HDL و میزان دریافت فیبرروزانه، رابطه منفی ولی معنی داری وجودداشت. همچنین بین سطح سرمی hs-CRP با غلظت اینترلوکین-6 و میزان دریافت کربوهیدرات روزانه ارتباط مثبت معنی داری مشاهده شد.

3- پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
استفاده بیماران دیابتی نوع2 از فیبر غذایی  با  مصرف سبزیجات،  میوه جات و نان کامل در چارچوب رژیم غذایی تجویز شدهبرای اطلاع از آخرین تغییرات/بروز رسانی مطلب، ایمیل خود را وارد نموده و کلید تایید را کلیک کنید  
پست الکترونیکی:


نظرات

 
نظر شما راجع به این مطلب چیست؟


تعداد نمایش : 1030
کلمات کلیدی : پلاسما, ديابت, تغذيه